Actievoorwaarden Cashback

Flower

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland BV, Weena 505, 10B, 3013 AL Rotterdam (hierna: “P&G”) georganiseerde cashback actie (hierna: "deze Actie") en zijn te raadplegen op de website https://www.alwaysdiscreet.fr/fr-fr/a-propos/actievoorwaarden-cashback .

1.2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3. Deze Actie vindt plaats van 03/06/2024 tot en met 16/06/2024 en speelt zich af in alle fysieke winkels van Albert Heijn in Nederland (online aankopen komen niet in aanmerking voor deze actie). Er zullen maximaal 20.500 terugbetalingen plaatsvinden. Terugbetaling is mogelijk zolang het maximale aantal nog niet bereikt is.

1.4. P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

1.5. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

1.6. Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 6.1).

1.7. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram, TikTok en/of Youtube.

2.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in Nederland.

2.2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode en voor aankopen bij fysieke winkels van Albert Heijn in Nederland (online aankopen zijn uitgesloten). Er zullen maximaal 20.500 terugbetalingen plaatsvinden. Terugbetaling is mogelijk zolang het maximale aantal nog niet bereikt is.

2.3. Voor deelname geldt een aankoopverplichting van 1 van de deelnemende producten opgelijst onder rubriek 7.1.

2.4. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Always Discreet.

2.5. De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke Albert Heijn winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname. Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie. Ook bonnen waar het Product niet op vermeld staat zijn uitgesloten van deelname.

2.6. Eén deelname per huishouden (zelfde naam, adres en/of IBAN / BIC bankrekeningnummer).

2.7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het doorgeven van incorrecte informatie.

2.8. P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

2.9. U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.

2.10. P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.

2.11. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie.

3.1. Koop tussen 03/03/2024 00:00uur en 16/06/2024 23:59 uur tijdens de openingstijden van een fysieke locatie van Albert Heijn in Nederland 1 van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1. Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat.

3.2. Voor een geldige deelname dient de deelnemer de code in de deelnemende supermarkt te scannen waarna de deelnemer wordt doorgeleid naar de Tikkie-app. Hier dient de deelnemer de kassabon voor de aankoop van dit product bij 1 van de deelnemende verkooplocaties in Nederland gedurende de actieperiodes te scannen, waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden. Voor een geldige deelname is het tevens mogelijk om rechtstreeks vanuit de Tikkie-app deel te nemen aan de actie door de actie te selecteren via het Tikkie Deals menu binnen de Tikkie-app. Hier dient de deelnemer de kassabon voor aankoop van dit product bij 1 van de deelnemende verkooplocaties in Nederland gedurende de actieperiode te scannen, waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.

3.3. Voldoet uw kassabon aan de voorwaarden dan ontvangt u 100% van het aankoopbedrag van één product. In het geval u twee Always Discreet producten koopt, zal de Tikkie scanner automatisch het eerst genoemde geldige Always product op de kassabon selecteren voor terugbetaling. Inzendingen na 16/06/2024 worden niet meer in behandeling genomen.

3.4. De totale actieperiode loopt van maandag 3 juni 2024 tot en met zondag 16 juni 2024.

4.1. Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u onmiddellijk 100% van het aankoopbedrag zoals vermeld op de kassabon terug op uw rekening. Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig, dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht. Er zullen maximaal 20.500 terugbetalingen plaatsvinden. Terugbetaling is mogelijk zolang het maximale aantal nog niet bereikt is.

4.2. Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker uploaden van dezelfde kassabon is zinloos.

5.1. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden of de terugbetaling van deze actie kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via Whatsapp op telefoonnummer: +316 13 76 85 28.

5.2. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de consumentenservice van Tikkie.

6.1. Procter & Gamble Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd en om u, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot vertrouwde P&G merken (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken) toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble Nederland B.V., T.a.v Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen, combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen online op https://privacypolicy.pg.com/nl-NL/ .

6.2. Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer beschikken over de (gratis) Tikkie app die wordt aangeboden door de ABM AMRO bank. In de privacyverklaring van de tikkie App leest u over het gebruik van uw persoonsgegevens door ABN AMRO en hoe u uw rechten ten aanzien van ABN AMRO kan uitoefenen. Zie: https://www.tikkie.me/privacyverklaring

6.3. ABN AMRO zal de gegevens die zij verzamelt in het kader van deze Actie delen met P&G voor analytische en statistische gegevens nodig voor de analyse van de resultaten van deze Actie. Alle gegevens die ABN AMRO in het kader van deze Actie verzamelt, zullen alleen op geaggregeerd niveau/geanonimiseerd gedeeld worden met P&G, dus zonder enige persoonsgegevens die P&G zouden toelaten u te identificeren.

7.1. Alle Always Discreet producten nemen deel aan de Actie.